Dyplom do zdobycia

Przy podejmowaniu się takiej czynności jak pisanie prac dyplomowych bardzo ważna jest świadomość i wiedza o takich zjawiskach jak plagiat, czy też autoplagiat. Za wysoce naganne i niemające nic wspólnego z wszelką moralnością uważane jest kopiowanie całości, bądź fragmentów tekstu innego autora . Konsekwencjami tego może być nie tylko ośmieszenie się plagiatora w oczach całej uczelnianej społeczności, ale także załamanie jego kariery oraz potwierdzenie niskiego poziomu i stosunkowo niewielkiej wiedzy studenta.

Bardzo istotnym zjawiskiem jest też autoplagiat polegający na umieszczeniu w nowym dziele studenta fragmentów zawierających treści z wcześniejszych tekstów tego samego autora . Dopuszczalne jest wykorzystanie w nowym tekście informacji pochodzących z dawnych publikacji jedynie w 20%.. Pisanie prac dyplomowych także podlega odpowiedzialności moralnej i prawnej.

Opracowanie artykułu – www.prywatnypromotor.org